בדיקה בהרדמה

חלק מהבדיקות תתבצענה באמצעות מרדים, לפי שיקול דעתו של הרופא המטפל ובהתאם למצב הרפואי של הנבדק\ת.